Slimbar Flat IC
Tháng Tư 2, 2019
ATMT N4W
Tháng Tư 3, 2019
Hiển thị tất cả

ĐÈN LED ỐP TƯỜNG CHIẾU XA HƠN 20M


  • Công suất : 25W
  • Góc chiếu cực hẹp : 1 độ
  • Ứng dụng : Chiếu cột, kiến trúc công trình

 

Chi tiết sản phẩm
  • Công suất : 25W
  • Góc chiếu cực hẹp : 1 độ
  • Ứng dụng : Chiếu cột, kiến trúc công trình